Data- ja tekoäly

Microsoft Azure tarjoaa monipuolisen valikoiman pilvipohjaisia ratkaisuja data-analytiikkaan ja tekoälysovelluksiin.

SaaS-mallia hyödyntävien palvelujen käyttö vapauttaa resurssit palvelinten ylläpidosta ja tietoturvapäivityksistä. Valmiiden kielimallien ja integroitujen dataratkaisujen hyödyntäminen tehostaa yrityksen datan käyttöä ja mahdollistaa päätösten tekemisen oikean datan avulla.

Liiketoiminnan tehostaminen tekoälyllä

Data ja tekoäly (AI) ovat nykyajan keskeisiä teknologioita, jotka muuttavat organisaatioiden toimintatapoja. Data on yleensä organisaatiossa hajaantunut useaan eri tietojärjestelmään ja datan kerääminen yhteen tarjoaa arvokasta tietoa yrityksen liiketoiminnasta, asiakkaista ja markkinatrendeistä. Dataan perustuva analyysi ja päätöksenteko ovat modernin organisaation toiminnan kulmakiviä.

Tekoäly yhdistettynä dataan parantaa älykästä päätöksentekoa ja mahdollistaa automaatioita. Koneoppiminen ja syväoppiminen ovat keskeisiä osa-alueita, jotka tuovat mahdollisuuden järjestelmien oppimiseen ja kehittymiseen ilman nimenomaista ohjelmointia.

Yhdistämällä data ja tekoäly, organisaatiot voivat tehostaa liiketoimintaansa ennakoivalla analytiikalla, personoiduilla palveluilla ja älykkäillä päätöksentekoprosesseilla.

Azure-, data- ja AI -teknologioihin perustuvia ratkaisuja

Azure Open AI

Azuren Open AI -palvelu tuo jokaiselle organisaatiolle mahdollisuuden hyödyntää tehokkaita GPT-4 ja GPT3.5 -kielimalleja. Palvelu tarjoaa rajapinnat kielimallien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja rajapintojen kautta ominaisuudet voidaan kytkeä olemassa oleviin järjestelmiin.

GPT-kielimalleja voidaan hyödyntää esim. chat -tyyliseen käyttöliittymään ERP datalle tai intranetin dokumentaatiolle tai vaikkapa Whatsapp -viestimeen kytkettyyn käyttöohjeapuriin. 

Kielimalleista on hyvä muistaa, että isoin ja kattavin ei ole aina kaikkeen paras ja sopivin. Kielimalli ja sen kyvykkyydet on hyvä mitoittaa kohderyhmän, lähdedatan ja käyttökokemuksen mukaisesti. Palvelujen toteutuksissa on syytä huomioida, että kielimallit kehittyvät ja muuttuvat. Kyvykkyys kielimallin uudelleenkouluttamiseen ja tarvittaessa kokonaan vaihtamiseen luovat kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden tekoälykentällä.

Azure Open AI:n kustannukset

Azure Open AI palvelun hinnoittelu perustuu tapahtumapohjaisuuteen. Palveluun tehdyt kyselyt (eli promptit) maksavat kukin kielimallin laajuudesta riippuen senteistä kymmeniin sentteihin. Prompt -maksujen lisäksi myös mallin koulutuksesta tulee kustannuksia.

Azure Open AI:ta hyödyntävän sovelluksen tai palvelun suunnitteluvaiheessa on hyvä myös kustannusten osalta laatia arviota ja lähteä liikkeelle esimerkiksi rajatummasta PoC-projektista, jossa teknologioiden soveltuvuus tarpeisiin nähden varmistetaan ensin. 

Kuinka pääsen alkuun?

Azure Open AI:n ja muiden tekoälyratkaisujen käyttöönotossa on hyvä lähteä liikkeelle tarvekartoituksesta. Mihin ongelmiin tekoälyä halutaan hyödyntää ja minkälaisilla resursseilla työtä tehdään? Kuka ylläpitää mallia, mistä saadaan laadukasta koulutusdataa? 

Kartoituksen avulla saadaan käyttöön konkreettisia lukuja ja asioita, joiden kautta pystytään tekemään viisaampia päätöksiä tekoälyn hyödyntämisestä.

Avustamme Azure Open AI:n käyttöönotossa ja kielimalleihin perustuvan tekoälyteknologian hyödyntämisessä. Jos olet vasta pohtimassa tekoälyn hyödyntämistä, niin sovi kanssamme tekoälykartoituksen aloittamisesta. Jos olet jo hyödyntänyt tekoälyratkaisuja, niin autamme mielellämme uusien ja olemassa olevien ratkaisujen toteutuksessa, ylläpidossa ja kehittämisessä.

Microsoft Fabric

Fabric on Microsoftin ”one-stop shop” tyylinen palvelu, joka tarjoaa kaikki  tarvittavat työkalut datan varastointiin, käsittelyyn ja raportointiin. Palvelu sisältää kaiken mitä nykyaikaiselta data platformilta voi odottaa. Fabricin avulla on mahdollista tuoda tieto jalostettuna organisaation olemassa olevista tietojärjestelmistä PowerBI raporteille. Lisäksi Fabricin avulla on mahdollista luoda tietovarastoon tallennetuista tiedoista rajapintoja ja viedä tietoja helposti esimerkiksi Azuressa pyörivien palvelujen käyttöön.

Fabricista voidaankin ajatella, että se on moderni data-analytiikkaratkaisu, joka tarjoaa kattavan valikoiman ominaisuuksia tietojen varastointiin ja käsittelyyn. 

Mitä Fabric kustantaa?

Fabricin hinnoittelu koostuu kapasiteettipohjaisesta kiinteästä veloituksesta, datan varastoinnista kertyvästä kuukausimaksusta ja PowerBI lisenssien kustannuksista. Lisätietoja hinnoittelusta löydät Azure Pricing Calculatorista.

Miksi juuri Fabric?

Microsoft Fabricin taustalla on useita data- ja analytiikkaratkaisulle merkittäviä ominaisuuksia:

  • Palvelu on SaaS-pohjainen, eikä vaadi omien palvelimien pystyttämistä.
  • Palvelu skaalautuu tehokkaasti käytön mukaan ja tukee Burst/Smoothing -ominaisuutta, joka tasoittaa käytön huippuhetkiä.
  • Taustalla oleva OneLake tallennusratkaisu yksinkertaistaa datan käsittelyä ja varastointia.
  • Yhteistyötilat tukevat työtä eri sidosryhmien välillä. Data insinöörit, analyytikot ja PowerBI raporttien tekijät voivat kaikki tehokkaasti työskennellä yhtä aikaa yhteistyötilojen kautta.
  • Kattavat Connector ominaisuudet mahdollistavat datan tuomisen eri järjestelmistä.

Mm. näiden ominaisuuksien ansiosta Fabric tarjoaa hyvän työkalun organisaation datan hallintaan ja raportointiin.

Kenelle Fabric on suunnattu?

Fabric on erinomainen työkalu organisaatioille, jotka hyödyntävät jo muita palveluita Microsoftin ekosysteemistä. Erityisesti tällöin palvelu pystyy tehokkaasti hyödyntämään organisaation olemassa olevaa dataa.

Fabricista löytyy paljon valmiita connectoreita esimerkiksi Azure SQL ja Azure Blob Storage tietovarastoihin, joiden avulla tiedon hakeminen on yksinkertaista. Fabric ei kuitenkaan rajaannu pelkästään Microsoft ekosysteemin sisään, vaan tarjoaa kattavasti connectoreja myös muihin järjestelmiin.

Kuinka pääsen alkuun?

Mikäli organisaatiossa ei ole käytössä data-analytiikkaratkaisua, niin paras tapa edetä asian kanssa on yleensä proof-of-concept projekti, jossa Fabricin kyvykkyyksiä mitataan käytännön sovellustilanteessa.

PoC-projektissa selvitetään organisaation datan sijainnit, integraatioiden tarve, datan laatu ja toteutetaan valittu sovellusalue alusta loppuun. PoC voidaan esimerkiksi toteuttaa hakemalla organisaation HR-järjestelmästä dataa ja toteuttamalla datasta tarvittavia PowerBI -raportteja. 

PoC-projektin avulla saadaan hyvä kuva siitä, mihin Fabric yrityksessä soveltuu ja millaista organisaation käytössä oleva data on.

Lisätietoja Fabricin ominaisuuksista löydät parhaiten Microsoftin omilta sivuilta.

Asiakkaidemme tarpeisiin muotoillut ratkaisut

Syvällinen teknologiaosaaminen mahdollistaa vaativat ratkaisut jotka ovat tyypillisesti liiketoimintakriittisiä, edellyttävät korkeaa tietoturvallisuutta ja mahdollistavat toiminnan tehokkaan skaalautumisen.

Ratkaisuja integraatioihin, datan hallintaan ja tekoälyn valjastamiseen.

Olemme ylpeitä asiakkaistamme ja asiakasprojekteistamme. Asiakkaamme ovat yleensä alansa edelläkävijöitä, innovatiivisia ja digitaalisen kehityksen suhteen edelläkävijöitä. Yleisesti asiakkaamme kokevat että adafyläisten kanssa toimiminen on mutkatonta, mukavaa ja turvallista. Asiakkaamme luottavat ammattitaitoomme ja arvostavat sitä että annamme palvelullemme aina kasvot.

”Konepaja ilman konepajaa” – menestyksekkäästi verkostoitunutta liiketoimintamallia digitalisoinut suomalainen menestystarina Tana Oy on vuonna 1971...
Adafy Oy ja Junttan Oy aloittavat yhteistyön: integraatioratkaisusta liikkeelle Junttan Oy suunnittelee ja valmistaa edistyksellisiä...
Vähemmän manuaalista työtä ja parempi asiakaskokemus Cross Wrap Oy valmistaa teolliseen käyttöön tarkoitettuja automaattisia pakkaus-...

Kerromme mielellämme mitä Adafylle kuuluu, mitä meillä tapahtuu ja mitä teknologiamaailmassa on uutta ja ihmeellistä.

Adafy tarjoaa kokeneita asiantuntijoitaan avuksi hankkeisiinne, joissa rakennetaan kokonaisia järjestelmiä Microsoft-teknologioilla. Tarjoamme koko sovelluskehityksen elinkaaren määrittelytyön kautta kehitykseen ja ylläpitoon. Olemme erikoistuneet .NET- ja Azure-pohjaiseen ohjelmistokehitykseen.

Varaa ilmainen tarvekartoitus

Varaa tehokas tapaaminen ja ratkaisuesittely!
Tehokas 45 minuutin etätapaaminen sisältää digitaalisen kehityksen tarpeidenne kartoituksen ja esittelyn onnistuneista ratkaisuistamme.

Satu Kuusinen, toimitusjohtaja

Varaa tapaaminen ja ilmainen tarvekartoitus

Jätä yhteystietosi, niin soitamme sinulle ja sovitaan tehokas tapaaminen

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Satu Kuusinen, toimitusjohtaja
Mikael Koskinen, teknologiajohtaja