Oikein toteutettu integraatioratkaisu on skaalautuva ja tietoturvallinen kehityksen mahdollistaja

Toimivat järjestelmäintegraatiot ja automaatiot auttavat parantamaan liiketoimintaprosesseja, sillä ne mahdollistavat eri järjestelmien ja sovellusten sujuvan yhteistyön, datasiilojen purkamisen, prosessien automatisoinnin ja monitoimittajaympäristön hallinnan. Tämä puolestaan johtaa parempaan tiedonhallintaan, nopeampaan tiedonkulkuun ja parempaan päätöksentekoon.

Kun järjestelmät toimivat saumattomasti yhdessä, voit itse keskittyä liiketoimintasi keskeisiin prosesseihin ja saavuttaa parempia tuloksia.

Olemme integraatiokumppanisi

Toimimme asiakkaidemme järjestelmäintegraatiokumppanina: suunnittelemme ja toteutamme integraatioita, suosittelemme teknologiavalintoja ja pidämme huolta integraatioiden toiminnasta. Meiltä löytyy kokemusta moderneista, vaativista, tietoturvallisista ja skaalautuvista integraatioratkaisuista, jotka toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Hyvin suunniteltu integraatioarkkitehtuuri

Tietojärjestelmien integroinnilla tavoitellaan liiketoiminnan tehokkuuden parantamista. Digitalisaatio ja sähköisen liiketoiminnan kehittäminen vaativat pohjalleen vakaan jalustan, joka on usein huolella suunniteltu integraatioarkkitehtuuri. Hyvin suunniteltu integraatioarkkitehtuuri mahdollistaa liiketoiminnan ja tietojärjestelmien skaalautumisen sekä mahdollisuuden hyödyntää pilvi, on-premise ja hybridiympäristöjä. Hyvin suunniteltu integraatioarkkitehtuuri mahdollistaa nykyisten tietojärjestelmien tehokkaamman hyödyntämisen.

Adafy pohjaa integraatioratkaisujen toteuttamisen avoimia standardeja hyödyntävään Weik.io -integraatio- ja automaatioalustaan. Alusta tarjoaa näkyvyyden organisaation eri palveluihin helposti hyödynnettävien OpenAPI -rajapintojen kautta. Avoimeen standardiin pohjautuva tiedonsiirtotapa mahdollistaa palvelukerroksen monipuolisen hyödyntämisen osana uusien tietojärjestelmien kehityshankkeita, tiedon siirroissa olemassa olevien järjestelmien välillä sekä esimerkiksi pilvi- ja mobiiliratkaisuissa.

Tietoturva ja identiteetinhallinta

Yksi tärkeimmistä integraatio- ja automaatioalustan tavoitteista on toimia suojattuna ja tietoturvallisena ratkaisuna liiketoiminnan integraatiotarpeisiin. Alustan kautta on mahdollista määrittää käyttäjä-, organisaatio- ja sovellustasolla tietojen näkyvyys. Adafy hyödyntää identiteettien hallinnassa Microsoftin Entra ID -ratkaisua. Entra ID on pilvessä toimiva identiteetinhallintapalvelu, jonka kautta on mahdollista hallita käyttäjien ja sovelluksien oikeuksia ja rooleja.

Koska Entra ID linkittyy muuhunkin Microsoft-tarjontaan, kuten Teamsiin ja Sharepointtiin, organisaatio voi hallinnoida pääsyä kaikkiin heidän palveluihinsa yhden ratkaisun kautta. Entra ID pohjautuu avoimeen Open ID Connect -standardiin.  

Teknologiat

Liiketoimintaprosessien automatisointi

Integraatio- ja automaatioalusta sisältää integraatiorajapintojen ja palvelukatalogin lisäksi liiketoiminnan kannalta mielenkiintoiset tapahtumaviestit (events). Esimerkiksi uuden tuoterevision julkaisu tai uusi myyntitilaus tuottavat alustalle viestin, joka voidaan ohjata siitä kiinnostuneelle toiminnolle tai vaikkapa kumppanille. Viestien hyödyntäminen mahdollistaa skaalautuvat monitoimittajaympäristöt, joissa suorien point to point -integraatiokytkösten sijaan hyödynnetään eri järjestelmien tuottamia viestejä herätteinä. Adafyn ratkaisussa viestit pohjautuvat avoimeen CloudEvents-standardiin, joka mahdollistaa viestien lukemisen ja tuottamisen lukuisissa eri järjestelmissä.

Integraatiot eri järjestelmiin ja alustalla liikkuvat tapahtumaviestit toimivat rakennuspalikoina liiketoiminnan ja prosessien automatisoinnille. Prosessien automatisointi mahdollistaa manuaalisten työvaiheiden vähentämisen ja sitä kautta virheherkkyyden alentamisen.

Prosessien automatisoinnissa hyödynnetään usein softabotteja, jotka pystyvät tauottamaan prosessin käsittelyn kohdatessaan virheellisen tilanteen. Virhetilanteessa softabotti pystyy kysymään esimerkiksi Teamsin puolelta ohjeita jatkotoimille ja tämän jälkeen jatkamaan prosessia ohjeiden mukaisesti. Yksinkertaisemmissa tapauksissa automatisointi voidaan tehdä esimerkiksi Logic Apps- tai Power Automate -työkaluilla.

Microsoft 365 ja Azure

Hyvien integraatioratkaisujen tavoitteena on liiketoiminnan tehostaminen ja nykyisten tietojärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen. Adafyn ratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomioita Azuren ja Microsoft 365:n tehokkaampaan hyödyntämiseen. Ratkaisut mahdollistavat esimerkiksi kumppanien tuomisen integraatioalustan tarjoamien tietojen ääreen hallitusti ja tietoturvallisesti Teamsin yli sekä eri järjestelmissä olevien tietojen hyödyntämisen PowerBI-pohjaisessa raportoinnissa.

Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitetty Microsoftin Low code / No code -ratkaisujen, kuten Power Apps ja Power Automate hyödyntämiseen. Nämä työkalut mahdollistavat omien ratkaisujen rakentamisen alustan päälle. 

Lataa oppaamme integraatioita suunnittelevalle yritykselle

Onko organisaatiossasi harkinnassa järjestelmien välinen integraatio? Älä tee integroinnista tähtitiedettä. Ripaus käytännönläheisyyttä tehostaa ajatustyötä – muista, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Ota avuksesi luomamme opas integraatiota suunnittelevalle yritykselle:

Modernit integraatioratkaisut -mistä liikkeelle?

Modernit teknologiat ratkaisujen takana

Adafy on näkemyksellinen ohjelmistokumppani, jonka Microsoft-teknologiaosaaminen on tunnustetusti Suomen huipputasoa. Pidämme huolta että pysymme ajan tasalla moderneista teknologioista ja toimivista ratkaisuista.

Tutustu projekteihimme

Olemme ylpeitä asiakkaistamme ja asiakasprojekteistamme. Asiakkaamme ovat yleensä alansa edelläkävijöitä, innovatiivisia ja digitaalisen kehityksen suhteen edelläkävijöitä. Yleisesti asiakkaamme kokevat että adafyläisten kanssa toimiminen on mutkatonta, mukavaa ja turvallista. Asiakkaamme luottavat ammattitaitoomme ja arvostavat sitä että annamme palvelullemme aina kasvot.

”Konepaja ilman konepajaa” – menestyksekkäästi verkostoitunutta liiketoimintamallia digitalisoinut suomalainen menestystarina Tana Oy on vuonna 1971...
Junttan – perinteisen alan innovatiivista teknologiakehitystä monitoimittajaverkoston tuella Junttan Oy  suunnittelee ja valmistaa edistyksellisiä hydraulisia...
Vähemmän manuaalista työtä ja parempi asiakaskokemus Cross Wrap Oy valmistaa teolliseen käyttöön tarkoitettuja automaattisia pakkaus-...

Kerromme mielellämme mitä Adafylle kuuluu, mitä meillä tapahtuu ja mitä teknologiamaailmassa on uutta ja ihmeellistä.

Oletko valmis ottamaan niskalenkin datastasi?

Toteutamme integraatiot ja automaatiot tarpeisiisi sopivalla tavalla, olivatpa vaatimukset sitten skaalautuvia, liiketoimintakriittisiä tai tietoturvasensitiivisiä

Varaa ilmainen tarvekartoitus

Varaa tehokas tapaaminen ja ratkaisuesittely!
Tehokas 45 minuutin etätapaaminen sisältää digitaalisen kehityksen tarpeidenne kartoituksen ja esittelyn onnistuneista ratkaisuistamme.

Satu Kuusinen, toimitusjohtaja

Varaa tapaaminen ja ilmainen tarvekartoitus

Jätä yhteystietosi, niin soitamme sinulle ja sovitaan tehokas tapaaminen

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Satu Kuusinen, toimitusjohtaja
Mikael Koskinen, teknologiajohtaja