Modernit tietojärjestelmäintegraatiot osa 1: Legacy

Integraatiot voivat pelastaa liiketoimintasi

Modernit, skaalautuvat ja hallinnassa olevat järjestelmäintegraatiot auttavat parantamaan liiketoimintaprosesseja, sillä ne mahdollistavat eri järjestelmien ja sovellusten sujuvan yhteistyön. Tämä puolestaan johtaa parempaan tiedonhallintaan, nopeampaan tiedonkulkuun ja parempaan päätöksentekoon.

Kun järjestelmät toimivat saumattomasti yhdessä, voit itse keskittyä liiketoimintasi keskeisiin prosesseihin ja saavuttaa parempia tuloksia.

Olemme Adafyllä erikoistuneet vaativien, skaalautuvien monitoimittajaympäristössä toteutettavien integraatioratkaisujen toimittamiseen. Toimimme asiakkaidemme luotettuna integraatiokumppanina.

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa blogisarjaa, jossa käsittelen moderneihin tietojärjestelmäintegraatioihin liittyviä ominaisuuksia, hyötyjä ja teknologioita. Tässä osassa keskityn “legacy”-integraatioihin: Mitä ne ovat ja miten ne saattavat potkia vastaan pahimmalla mahdollisella hetkellä.

Sarjan toinen osa keskittyy lecacyn vastakohtaan: Mitä hyötyä moderneilla tavoilla tehdyt integraatiot tuovat? Kannattaako modernia tavoitella, jos homma pyörii legacynkin voimalla? Kolmannessa osassa syvennytään teknologioihin, jotka helpottavat ja mahdollistavat modernit integraatioratkaisut.

Legacy-integraatio

Tässä blogisarjassa puhutaan paljon legacystä ja legacy-integraatioista, joten on hyvä alkuun määritellä mitä kyseisellä termillä tarkoitan: Legacy-integraatio ei ota kantaa integraatioiden kohteena oleviin tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmät voivat olla moderneja tai pysyä pystyssä pelkällä tahdonvoimalla. Legacy-integraatioilla tarkoitetaan tässä blogisarjassa itse integraation ominaisuuksia: teknologioita, ylläpidettävyyttä, seurantaa.

Itselle ehkä se klassisin legacy-integraatio on seuraavalainen:

On-premise palvelimella sijaitseva skripti, joka Windows Task Schedulerilla ajastettuna siirtää CSV-tiedostoja kerran yössä kumppanin FTP-palvelimelle.

Ennen kuin perkaan yllä olevaan integraatioon usein liittyviä haasteita ja riskejä, tehdään pieni harjoitus.

Legacya vai modernia: Miten meillä integraatioiden kanssa menee
 

Alla on tiivis harjoitus, joka toivottavasti auttaa hahmottamaan organisaatiosi integraatioiden tilannetta ja toisaalta sitä, onko tämän blogisarjan lukemisesta hyötyä. Väittämiä on 10 ja ne on jaettu muutaman teeman alle. Teemat ja väitteet antavat sinulle jo hieman vihiä siitä, millaisia asioita on syytä tarkastella modernia integraatioratkaisua toteutettaessa. Rastita väite, mikäli se pitää paikkansa. Kysymysten jälkeen on ohjeita tulosten tulkitsemiseen.

Järjestelmällisyys

Tiedän, mitä integraatioita meillä on käytössä tai pystyn halutessani avaamaan näkymän, jossa integraatiot ovat listattu.
 
Uskallan tehdä muutoksia integraatioihin. Muutenkin kuin kädet ristissä. Integraatioita on mahdollista ajaa testiympäristössä ja viedä hallitusti tuotantoon.
 
Bus Factor on kunnossa, eli tietämys integraatioista ja niiden pyörittäminen eivät ole pelkästään minun harteillani.
 
Pulssini ei kiihdy, kun joku mainitsee sanan “integraatio”. Pääasiassa integraatiot ovat iskussa ja tekevät oman osuutensa liiketoiminnan pyörittämisestä. Joskus yhteydet takkuavat, mutta kyse on enemmäkin pienestä viilauksesta kuin jatkuvasta taistelusta.
 
Arkkitehtuuri
 

Yhden tietojärjestelmän – oli se sitten ERP, PDM tai joku muu – vaihtaminen ei tarkoita, että joudun suunnittelemaan (ja toteuttamaan) kaikkien siihen kytköksissä olevien tietojärjestelmien integraatiot uudestaan.

Integraatiot ovat pääasiassa eventteihin/triggereihin pohjautuvia: En joudu miettimään yöllisten massa-ajojen ajastuksia ja sitä onko yössä tarpeeksi tunteja, vaan tieto siirtyy järjestelmien välillä tarvittaessa.

Hallinta ja monitorointi / seurattavuus

Integraatiot ovat tietoturvallisia ja pystyn hallinnoimaan kuka pääsee käsiksi niissä hyödynnettäviin salaisuuksiin, kuten tietokantojen connection stringeihin.

Voin seurata yksittäisen integraation toimivuutta: Kuinka usein ajo on onnistunut tai epäonnistunut viimeisen kuukauden aikana ja mistä virheet johtuvat. Saan halutessani tämän tiedon automaattisesti sähköpostiini.

Yhteistyö

Meillä on dokumentoitu integraatioarkkitehtuuri tai muu vastaava suunnitelma, jota omat ja kumppaneiden kehittäjät hyödyntävät. Kaikki ei välttämättä aina mene täydellisesti suunnitelmien mukaan, mutta kirjaamme integraatioiden kehitysten yhteydessä syntyvän teknisen velan ylös ja kutistamme sitä aina mahdollisuuksien mukaan.
 
Mahdolliset järjestelmäkehityskumppanit tai toimittajat pystyvät halutessamme hyödyntämään tiettyä esimerkiksi ERPissä olevaa dataa hallitusti.
 
 

Alla suuntaa antavat ohjeet tuloksen tulkitsemiseen

Kyllä -vastaukset

 

8-10

Integraatiot ovat iskussa ja moderneja, mainiota! Tämän blogisarjan ensimmäinen osa saattaa olla jo sinulle tuttua asiaa. Kannattaa kuitenkin tarkistaa erityisesti sarjan kolmas osa uusien teknologioiden osalta.

5-7

Hyvältä näyttää! Integraatiot ovat selkeästi hallinnassa ja ne huomioidaan uusia kehityksiä tehtäessä. Tämän blogisarjan kolmannesta osasta voi löytyä teknologioita, jotka vievät tilannetta vielä eteenpäin. Blogisarjan toisesta osasta, jossa käsitellään moderneja integraatioita, voi löytyä vinkkejä.

2-4

Vaikuttaa siltä että tiedetään, että integraatioita löytyy ja ne pyörittävät kriittisiä operaatioita. Vuosien saatossa integraatioita ei välttämättä ole kuitenkaan tehty suunnitelmallisesti, jolloin niiden seuranta on haastavaa eikä muutoksia uskalleta tehdä. Osa integraatioista saattaa hyödyntää järjestelmien rajapintoja, mutta moni pohjautuu siirtotiedostoihin ja tietokannan puukottamiseen.

0-1

 

Integraatiot, the pain of my existence. Ylläpitäminen on haastavaa, koska integraatioihin ei uskalleta tehdä muutoksia. Tai ehkä uskallettaisiin, jos niiden olemassaolosta tiedettäisiin. Tiedossa on, että jotain PDM:n ja ERPin välillä liikkuu, mutta mitä ja milloin, siinäpä kysymys. Tämä blogisarja toivottavasti sisältää paljon hyödyllistä tietoa ja toivottavasti valaa myös uskoa parempaan huomiseen: Integraatioiden ei tarvitse olla pelkkää tuskaa, ne on mahdollista ottaa haltuun.

Legacy-integraatioiden haasteet

Mainitsin aikaisemmin itselleni sen klassisen legacy-integraation:

On-premise palvelimella sijaitseva skripti, joka Windows Task Schedulerilla ajastettuna siirtää CSV-tiedostoja kerran yössä kumppanin FTP-palvelimelle.

Mikä tästä tekee legacyn? Tai mikä yleisesti ottaen tekee integraatiosta legacyn? Usein useampi yhteinen ominaispiirre:

Ominaispiirre                                                                                                                            

 

Kuvaus

Tunnistamista helpottavat kysymykset    

 

Ollakko vai eikö

Integraation olemassaolosta tietää vain yksi henkilö tai erittäin rajattu joukko ihmisiä. Kun käynnissä on esimerkiksi uuden ERP:in käyttöönotto, integraatio tulee vastaan yllätyksenä.

Mitä tämä tekee?

Onko tämä käytössä?

DevOps? No-ops!

Integraation tekevä skripti on tallessa vain palvelimella eikä siitä ole olemassa muutoshistoriaa. Varmuuskopio löytyy, jos palvelimesta otetaan varmuuskopioita.

Mistä tämä tänne on tullut?

Onko tämä käytössä?

Kuka osaisi tehdä tähän muutoksia?

Salaisuudet vuotakoon

Integraatio ei ota kantaa salaisuuksien hallintaan, vaan tunnukset, connection stringit yms. löytyvät suoraan skriptistä. Huonossa tapauksessa skriptiin käsiksi pääsevä henkilö voi kirjautua samoilla tunnuksilla ERP:iin ja käydä sieltä selailemassa muiden henkilöiden palkkatietoja.

Onko tuo meidän tuotannon vai testin connection string?

Is it alive?

Integraation toimivuudesta ei ole tietoa. Parhaimmillaan Windowsin Task Scheduler osaa kertoa, koska integraatio on viimeksi ajettu ja päätyikö ajo virheeseen. Haastavimmillaan edes logitiedostoja ei löydy paikalliselta kovalevyltä.

Onko tämä käytössä?

Toimiiko se?

Plate of spaghetti

Integraatio on point to point. Yhden järjestelmän päivittäminen tuoreempaan tai kokonaan vaihtaminen muuttuu hengästyttävän raskaaksi operaatioksi. Jos kaikki integraatiot toteutetaan point to point -tyylisesti, usein käytetty vertauskuva on lautasellinen spagettia: Ei ole varmuutta mitä tarttuu mukaan, kun yhdestä päästä spagettia nappaa kiinni.

Mitä hajoaa, kun tämä päivitetään?

Kuinka monta integraatiota tähän liittyy?

Kuinka monta integraatiota pitää tehdä uusiksi?

Ad-hoc

Integraatioita on naputeltu sitä mukaa kuin on ollut tarve, ilman varsinaista suunnitelmaa. Skripti saattaa olla tässä tapauksessa bat-tiedosto, seuraavassa Powershell-skripti ja kolmannessa Bashilla toimiva.

Miten tämä ajetaan?

Mass batch

Lähdejärjestelmästä haetaan yöllä kaikki mahdollinen ja konvertoidaan tiedostoksi. Tiedosto välitetään eteenpäin kohdejärjestelmälle usein verkkojakoa tai FTP:tä hyödyntäen ja toivotaan, että se hoitaa oman osuutensa.

Monelta integraatio ajetaan?

Pitäisikö tämä ajaa kahdesti päivässä, jotta käytössä olisi tuoreempaa tietoa?

Blast from the FTP

Integraatiot pohjautuvat tiedostoihin, eikä niissä hyödynnetä (mahdollisesti) tarjolla olevia modernimpia ja (toivottavasti) standardeihin perustuvia rajapintoja.

Passiivinen vai aktiivinen?

Mitä portteja palomuurista pitää aukoa?

Listaus ei ole kattava, mutta koskettaa useita legacy -integraatioihin usein liittyviä haasteita: Integraatiot ovat raskaita sekä hitaita ja niiden muokkaaminen on haastavaa, koska muutoshistoriasta tai oikeastaan koko integraation olemassa olosta ei ole tietoa.

Mitä seuraavaksi?

Jos yllä oleva esimerkki on mielestäni klassinen legacy-integraatio, johon usein liittyy taulukossa listattuja haasteita, niin mikä voisi olla esimerkki modernista integraatiosta?

Esimerkiksi seuraava:

On-premise palvelimella sijaitseva skripti, joka Windows Task Schedulerilla ajastettuna siirtää CSV-tiedostoja kerran yössä kumppanin FTP-palvelimelle.

Kyllä. Ja ei, kyseessä ei ole copy-paste virhe. Skriptillä toteutettu ja on-premise palvelimella pyörivä FTP:tä hyödyntävä ajastettu integraatio ei tarkoita, että kyseessä on legacy-integraatio. Kyseessä voi olla moderni integraatio. Miten ja miksi, etsitään asiaan vastauksia blogisarjan seuraavassa osassa, jossa tutustutaan tarkemmin moderneihin integraatioihin.

Adafy on asiakkaidensa kokenut ja näkemyksellinen integraatio- ja teknologiakehityskumppani. Tässä artikkelisarjassa johdatamme sinut modernien integraatioratkaisujen pariin. Seuraavassa osassa syvennytään legacyn vastakohtaan ja pohditaan mitä hyötyä moderni järjestelmäintegraatio tuo. Kolmannessa osassa käsitellään tarkemmin teknologioita modernien integraatioiden takana.

 

 

 

Chief Technology Officer

Mikael Koskinen
040 592 8946

mikael.koskinen@adafy.com

 

 

 

Adafy on näkemyksellinen ohjelmistokumppani, jonka Microsoft-teknologiaosaaminen on tunnustetusti Suomen huipputasoa.

Kategoriat

Kiirehtiä vai odottaa? Tekoälyä puskee IT-maailmassa tällä hetkellä jokaisesta mahdollisesta kanavasta ja asian sivuuttaminen tuntuu...
Millainen homma? Ohjelmistokehittäjän tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta ohjelmistokehityksestä ja Azure-ympäristössä työskentelystä sekä osaamista ja kokemusta...
Adafyn kasvua tukemaan Helmikuun alussa toivotimme tervetulleeksi uuden adafyläisen. Tommi Flink aloitti meillä Chief Revenue...

Varaa tapaaminen ja ilmainen tarvekartoitus

Jätä yhteystietosi, niin soitamme sinulle ja sovitaan tehokas tapaaminen

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Satu Kuusinen, toimitusjohtaja
Mikael Koskinen, teknologiajohtaja