Digia

Adafy on luottokumppani joka hoitaa projektit esimerkillisesti

Asiakas

Digia on IT-alan palveluyritys, joka toimittaa digitaalisia palveluita eri toimialoille toiminnan ohjaamiseen, palvelujen kehittämiseen sekä tiedon hyödyntämiseen. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Yhteistyö

Digian ja Adafyn yhteistyö kytkeytyy Digia Financial Systems-tuoteperheen (DiFS) kehitystyöhön. DiFS on finanssialan järjestelmäkokonaisuus, joka sisältää ratkaisut mm. rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten, varainhoitajien, arvopaperivälittäjien, omia salkkujaan hallinnoivien instituutioiden ja pankkien tarpeisiin. Adafyn asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Digian DiFS-tiimin kanssa ja osallistuvat ohjelmistojen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon. Digia hyödyntää Adafyn erityisosaamista muun muassa haastavissa teknistä osaamista vaativissa tilanteissa.

Miksi Adafy?

Yhteistyö Adafyn kanssa juontaa juurensa Digialle. Adafyn osaajat tuntevat finanssialan tuotteet ja käytettävän teknologian syvällisesti. Heillä on hyvä kokonaisuuden hallinta ja vahva teknologinen osaaminen. Yhteistyö on ollut tiivistä, sillä Adafyn kehittäjät työskentelevät osana Digian tiimiä suunnitteluvaiheesta lähtien.

Adafy on toteuttanut Digian tarpeisiin myös itsenäisesti merkittäviä kokonaisuuksia. Adafylle on annetu ratkottavaksi vaikeita teknologisia haasteita, joihin he ovat löytäneet toimivat ratkaisut. Vuosien mittaan karttuneen tietotaidon johdosta Adafy osallistuu myös arkkitehtuuritason suunnitteluun ja määrittelyiden tekemiseen.

Ongelmatilanteissa Digialla voidaan luottaa Adafyn osaamiseen ja projektinhallintakykyyn. Adafy on Digialle tärkeä kumppani, joka tuo joustavuutta ja syvällistä teknologiaosaamista.