Tana

Adafy ymmärtää ison kokonaiskuvan ja huomioi ohjelmistokehityksessä tulevaisuuden näkymät

Tana

Kari Rautakoski

Tuotekehitysjohtaja, Tana Oy

Tana Oy on vuonna 1971 perustettu jätteenkäsittelyalan yritys, jonka juuret ovat kaatopaikkakoneiden valmistuksessa. Yritys kehittää innovatiivisia jätteenkäsittelyratkaisuja sekä johtaa tuotanto- ja myyntiverkostoaan. Valtaosa Tanan tuotteista menee vientiin, pääasiassa Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan. Yritys on kehittänyt toimintaansa periaatteenaan ”From waste to value”. 

Yhteistyön aluksi piirrettiin kartta

Tanan tuotteiden valmistus, myynti, huolto sekä liiketoiminnan tukitoiminnot on ulkoistettu yhteistyökumppaneille. Verkostomaisesti toimivalle yritykselle sujuva tiedonkulku ketjun eri toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää toiminnan tehokkuuden ja laadun takaamiseksi.

Yrityksen eri toimintojen välinen tieto oli hajautunut moniin eri järjestelmiin, mikä aiheutti päällekkäistä työtä sekä turhia työvaiheita. Tanalla oli tarve kehittää tiedonhallintaa tehokkaammaksi, älykkäämmäksi ja reaaliaikaisemmaksi.

Tanan tuotekehityksessä ajatuksemme ovat aina 3-5 vuoden päässä. Mietimme koko ajan, miten voisimme tehdä työmme älykkäämmin. Aloittaessamme yhteistyön Adafyn kanssa, piirsimme heidän ohjelmistokehittäjilleen kartan siitä, mitä kaikkia järjestelmiä meillä on käytössä, ja millaisia tiedonjakamisen tarpeita meillä oli. Halusimme ratkaisun, joka yhdistää lukuisissa järjestelmissä olevat tiedot älykkäästi ja oikea-aikaisesti toisiinsa, kertoo Tanan tuotekehitysjohtaja Kari Rautakoski. 

Ratkaisu – Palveluväylä takaa tiedonkulun läpi organisaation

Adafy kehitti Tanalle tiedon integrointiin ja hyödyntämiseen palveluväylän, joka yhdistää eri tietojärjestelmät tietoturvallisesti toisiinsa. Palveluväylän avulla eri järjestelmien välillä olevaa tietoa voidaan siirtää ja tiedonjakamista automatisoida. 

–  Tämä on monitahoinen juttu meille. Yksinkertaistettuna palveluväylä on keskus, joka yhdistää meidän järjestelmät. Tietoa ei tarvitse metsästää eri paikoista, ja jakaminen on tietoturvallista. Sen kautta saamme ajettua tietoa järjestelmästä toiseen, kuvailee Rautakoski.

Ratkaisu vähentää manuaalista työtä, kun samoja asioita ei tarvitse kirjata useaan eri järjestelmään esimerkiksi tuotannon hankintoja tehdessä. Tanan työntekijät ja yhteistyökumppanit käyttävät palveluväylää Sharepointin kautta jaettavan web-käyttöliittymän avulla. Myös tiedonkeruu helpottuu, kun kaikki tieto ja dokumentit ovat löydettävissä tätä kautta. Käyttöliittymä mahdollistaa erilaisten roolien ja oikeuksien jakamisen palveluväylässä joustavasti siten, että eri toimijoilla on pääsy siihen tietoon, mitä he työssään tarvitsevat.

Palveluväylän rakentaminen on vasta ensimmäinen vaihe laajassa tulevaisuuden suunnitelmassa.

–  Tulemme kehittämään järjestelmäämme älykkääseen, ennustavaan suuntaan. Aiomme kehittää esimerkiksi huoltoa sellaiseksi, joka ennakoi asiakkaiden varaosien tarvetta. Asiakkaat tulevat hyötymään kehitystyöstämme säästyneinä kustannuksina ja vähentyneinä toimintakatkoina tuottamissamme ratkaisuissa, visioi Rautakoski. 

Miksi Adafy?

Adafyn ydinosaaminen oli ehdottomasti tärkein syy valintaamme. Käytössämme olevat järjestelmät pohjautuvat Microsoftin ratkaisuille, joten heidän vahva Microsoft-osaamisensa loi hyvän pohjan yhteiselle kehitystyölle.

Adafylla oli alusta asti vahva näkemys siitä, millä tavalla he lähtevät ratkomaan tiedon yhdistämisen ja jakamisen tarpeitamme. He kertoivat, miten projekti kannattaa toteuttaa, ja mikä on mahdollista ja mikä ei. Adafyn kanssa kokonaisuuden kehittäminen on ollut helppoa avoimen keskusteluyhteyden ansiosta. Monet kilpailijat tarjoavat pienten osa-alueiden kehittämistä, kun me taas halusimme kokonaisvaltaisen ratkaisun.

Palveluväylän rakentamisessa teimme perustuksia tulevaisuutta ajatellen. Meillä on valtavasti ajatuksia ja ideoita, miten lähdemme kehittämään tiedon hyödyntämistä tulevaisuudessa. Adafyn osaajat ymmärtävät strategiset pitkän aikavälin tavoitteemme suhteessa siihen, mitä nyt olemme rakentamassa.

Yhteistyömme on ollut mutkatonta ja helppoa. Aikataulut ovat pitäneet ja projektin aikana saimme säännöllisesti pilottiversioita nähtäväksemme. Olemme voineet koko projektin ajan luottaa siihen, että asiat etenevät oikeaan suuntaan.