Digia

”Adafy on luottokumppani joka hoitaa projektit esimerkillisesti”

Asiakas
Digia on IT-alan palveluyritys, joka toimittaa digitaalisia palveluita eri toimialoille toiminnan ohjaamiseen, palvelujen kehittämiseen sekä tiedon hyödyntämiseen. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Yhteistyö
Digian ja Adafyn yhteistyö kytkeytyy Digia Financial Systems-tuoteperheen (DiFS) kehitystyöhön. DiFS on finanssialan järjestelmäkokonaisuus, joka sisältää ratkaisut mm. rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten, varainhoitajien, arvopaperivälittäjien, omia salkkujaan hallinnoivien instituutioiden ja pankkien tarpeisiin. Adafyn asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Digian DiFS-tiimin kanssa ja osallistuvat ohjelmistojen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon. Digia hyödyntää Adafyn erityisosaamista muun muassa haastavissa teknistä osaamista vaativissa tilanteissa.

Miksi Adafy?
Yhteistyömme Adafyn kanssa juontaa juurensa tänne Digialle. Adafyn osaajat tuntevat finanssialan tuotteemme ja käyttämämme teknologian syvällisesti. Heillä on hyvä kokonaisuuden hallinta ja vahva teknologinen osaaminen. Yhteistyömme on ollut tiivistä, sillä Adafyn kehittäjät työskentelevät osana meidän tiimiä suunnitteluvaiheesta lähtien.
Adafy on toteuttanut tarpeisiimme myös itsenäisesti merkittäviä kokonaisuuksia. Olen voinut antaa heille ratkottavaksi vaikeita teknologisia haasteita, joihin he ovat löytäneet toimivat ratkaisut. Vuosien mittaan karttuneen tietotaidon johdosta Adafy osallistuu myös arkkitehtuuritason suunnitteluun ja määritysten tekemiseen.
Ongelmatilanteissa voimme luottaa Adafyn osaamiseen ja projektinhallintakykyyn. Adafy on meille tärkeä kumppani, joka tuo meille joustavuutta ja syvällistä teknologiaosaamista.”

Tommi Flink
Vice President, Financial Solutions and Services
Digia Oyj