Kehitystyökalut HTML5 sovellusten kehittämiseen

Web sovellukset ovat kokeneet suuren muutoksen viimeisen viiden vuoden aikana. Javascriptin osuus on lisääntynyt sivuilla huimasti ja perinteiset palvelimen päässä muodostettavat HTML-sivut ovat muuttuneet dynaamisiksi, käyttäjän konetta hyödyntäviksi SPA-sovelluksiksi (https://www.sitepoint.com/average-page-weight-increased-another-16-2015/). Siirtyminen PHP/.NET/Java koodista Javascriptiin on tarkoittanut myös kehitystyökalujen muuttumista lähemmäksi selainta. Esim. vielä 2000-luvun alussa kovassa huudossa ollut Dreamweaver on vaipunut unholaan, kun sovelluskehittimet ovat korvanneet perinteisiä HTML-editoreja.

HTML kehitys ei ole enää tekstinkäsittelyä

Millä kehitystyökaluilla vuoteen 2017?

Web kehityksen työkalupakki on laajentunut huimasta Nodejs:n tulon myötä. Kehityksen avuksi on tullut uusia komentokehotepohjaisia työkaluja, kuten NPM, Gulp ja Bower. Tietyllä tavalla voidaan ajatella, että web kehitys on modernisoitunut vastaamaan paremmin DevOps kulttuuria.

Perinteisten kehitystyökalujen osalta muutos on ollut maltillisempaa, mutta kuitenkin riittävän aktiivista. Visual Studio vastasi haasteeseen julkaisemalla Task Runner lisäosan Visual Studio 2013:een, jolla esim. Gulpin käyttäminen hoituu suoraan kehitysympäristössä (https://docs.asp.net/en/latest/client-side/using-gulp.html). Vuonna 2015 Microsoft julkaisi uuden sovelluskehittimen Visual Studio Code:n, joka painottuu nimenomaan keveyteen, suorituskykyyn ja laajennettavuuteen. Voidaan ajatella, että Visual Studio Code on rakennettu nimenomaan Task Runner tyyppistä mentaliteettia ajatellen.

Microsoft kehittäjän näkökulmasta siis webin modernisoituminen ei välttämättä tarkoita uusia kehitystyökaluja, vaan perinteinen Visual Studio on pysynyt kelkassa ja tarjoaa mahdollisuuden käyttää uusia työkaluja osana Visual Studio kehitystä, mukaan on kuitenkin saatu uusia vaihtoehtoja kuten Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com).

Millä kehitystyökaluilla vuoteen 2020?

Webin kehitystä on ollut mielenkiintoista seurata ja nopea tahti on pistänyt välillä miettimään, että missähän mahdamme olla vuonna 2020. Oikeaa vastausta on tietenkin mahdotonta antaa, mutta trendien avulla voimme arvailla tulevaa.

Pilvipohjaisten kehitystyökalujen esiinmarssi

Vuonna 2020 entistä suurempi osa www-sivuista tarjotaan pilvipalvelusta, kun kehitystyö siirtyy työpöytäsovelluksista ja omista palvelimista pilvipalveluihin, niin miksi itse kehitystyökalu säilyisi työpöydällä? Osaksi pilveä rakennetut kehitystyökalut ovat nouseva trendi ja tarjoavat lukuisan joukon uusia mielenkiintoisia tapoja tehostaa web-kehitystä.

Kehitystyö siirtyy työpöytäsovelluksista pilvipalveluihin, miksi itse kehitystyökalu säilyisi työpöydällä?

Reaaliaikainen yhteistyö

Käyttäjät voivat editoida samoja tiedostoja omilta työasemiltaan ja nähdä saman lopputuloksen reaaliaikaisesti. Tämä ominaisuus on vahvasti osana Codeenvy palvelua (https://codenvy.com/)

Lähes rajattomat palvelin resurssit

Siinä missä työpöytäsovelluskehitin rajoittuu työaseman muistiin ja prosessoriin, saa pilvessä toimiva sovelluskehitin tarvittaessa suuremman laskentatehon käyttöönsä yhteisistä resursseista.

Koneriippumaton työskentely

Liikkuva työ on osa nykypäiväistä työskentelyä kannettavien koneiden kautta. Silti olemme kehittäjinä sidottuina noihin kannettaviin harmaisiin laatikoihin. Todellinen liikkuvuus ei vaadi ylimääräistä painoa mukaansa, vaan sovelluskehitys tapahtuu missä tahansa, miltä koneelta tahansa.

Heti jaettava kehitystilanne

Pilvessä tapahtuvan sovelluskehityksen avulla on mahdollista myös jakaa muille henkilöille nykyistä kehitystilannetta. Web sivun näyttäminen toiselle kehittäjälle tai tuotepäällikölle ei vaadi kuin esikatseluosoitteen jakamisen. Kehitys on webissä, joten tuloksetkin ovat webissä heti nähtävissä.

Kohti parempaa huomista

Siirtyminen HTML-sovelluksiin tuo kehittäjille uusia haasteita, mutta poistaa samalla nipun hankaluuksia, kuten asennettavat sovellukset ja liitännäiset. Entistä sujuvampi sovelluskehitys ja mieluisa kehitysympäristö ovat hyvin paljon riippuvaisia sovelluskehittimistä ja niiden kehityksestä. Uusilla työkaluilla työskentely on mukavampaa ja tehokkaampaa, jolloin myös kehittäjän mielenterveys on paremmalla tolalla ja tämä heijastuu myös lopullisiin tuloksiin.